RESULTATEN

WORKSHOPS

In samenwerking met het Nationaal Gevangenismuseum hebben we vanuit het Prison Project in 2014 en 2015 drie bijeenkomsten georganiseerd waarin aandacht is besteed aan detentie in Nederland en de gevolgen daarvan. In de eerste twee bijeenkomsten is gesproken over de periode in detentie en de periode na detentie. In de derde bijeenkomst stond de relatie tussen de detentieperiode en toekomstig crimineel gedrag centraal. Onderzoekers presenteerden resultaten die relevant zijn voor wetenschap, beleid en de praktijk. Daarnaast kwamen ook beleidsmakers en uitvoerenden - zoals reclasseringswerkers - aan het woord.

De bijeenkomsten waren bedoeld voor mensen die op uiteenlopende wijze met gedetineerden te maken hebben of daarin geinteresseerd zijn, zoals uitvoerend personeel in penitentiaire inrichtingen, reclasseringswerkers, gemeentemedewerkers, beleidsmedewerkers en vrijwilligers die met of voor ex-gedetineerden werken. De bijeenkomsten waren een groot succes en waren alle keren - met 160 deelnemers - 'uitverkocht'.

Hieronder kunt u informatie vinden over het programma van de verschillende bijeenkomsten en de beschikbare presentaties.

Symposium 1: Mensen en Detentie - 20 juni 2014

Programma symposium 1

Paul Nieuwbeerta: Introductie

Anja Dirkzwager: Het gevangenisontwerp en de detentiebeleving van gedetineerden

Ellen Raaijmakers: Detentieomstandigheden en de ervaren zwaarte van detentie

Anja Dirkzwager: Bejegening in detentie en psychische problemen en misdragingen

Anouk Bosma: Gedragsinterventies en resocialisatie

Symposium 2: Mensen na Detentie - 7 november 2014

Programma symposium 2

Anja Dirkzwager: Introductie

Hanneke Palmen: Woonsituatie voor en na detentie

Rumold Bouwman: Aanbod teruggeplaatste ISD-ers

Paul Nieuwbeerta: Partnerrelaties na detentie

Joni Reef: Detentie en kinderen

Hans Barendrecht: Detentie en gezin: klachten en krachten

Paul Nieuwbeerta: Werk en recidive

Eric Bouwsma: Mogelijkheden van penitentiaire arbeid

Symposium 3: Detentie en recidive - 6 november 2015

Programma symposium 3

Anja Dirkzwager: Introductie

Hilde Wermink: Detentieduur en recidive

Pauline Schuyt: Doel van de gevangenisstraf: een moment van reflectie

Ellen Raaijmakers: De subjectief ervaren zwaarte van detentie en recidive

Karin Beijersbergen: De bejegening van gedetineerden en recidive

Bert Koops & Toon Molleman: De kracht van vakmanschap

Jennifer Doekhie: Het rechte pad door de ogen van langer gestraften

Bas Vogelvang: Levensverhalen van ex-gedetineerden